20 jul 2015

S/Y Miss My II – på väg till Stockholm

Posted by kristina

Den 2 augusti 2015 kommer vi åter till Slagsta Marina. Det är då
på dagen tre år sedan vi påbörjade vår världsomsegling.

Olof, Kristina, Emil, Lovisa & Gustaf

Leave a Reply

Message: